• A
  • A
  • A
shutterstock_712076680.jpg
27.09.2022. -
Račun fizičkog toka energije, 2020.


U 2020. godini, ukupna raspoloživa energija iznosila je 2 139 262 TJ, što je za 2,5% više u odnosu na 2019. godinu. Najveće učešće u ukupnim tokovima energije beleže proizvodi, 48,1%, a zatim slede ostaci sa 30,5% i inputi prirodne energije sa učešćem od 21,4%.