• A
  • A
  • A
Fizički računi životne sredine

Fizički računi životne sredine sadrže podatke o emisijama zagađujućih materija u vazduh i emisijama gasova sa efektom staklene bašte prema sektorima ekonomskih delatnosti, kao i tokove materijala između ekonomije i prirodnog okruženja. 

 

 

Vesti
Vidi sve
02. decembar 2022. Indikatori materijalnih tokova, 2021

Domaća potrošnja materijala u 2021. godini iznosila je 132 836 hilj. tona, što je za 1,1% više nego u 2020. godini. Prema kategorijama materijala, najveća je bila potrošnja fosilnih goriva (43 505 hilj. tona) i nemetalnih minerala (33 553 hilj. tona). Domaća potrošnja materijala po stanovniku u 2021. godini iznosila je 19,4 tone, što je za 0,4 tone više u odnosu na prethodnu godinu.

Оpširnije
Podaci