• A
  • A
  • A
Fizički računi životne sredine

Fizički računi životne sredine sadrže podatke o emisijama zagađujućih materija u vazduh i emisijama gasova sa efektom staklene bašte prema sektorima ekonomskih delatnosti, kao i tokove materijala između ekonomije i prirodnog okruženja. 

 

 

Vesti
Vidi sve
27. septembar 2023. Račun fizičkog toka energije, 2021

U 2021. godini, ukupna raspoloživa energija iznosila je 2 147 217 TJ, što je za 0,1% više u odnosu na 2020. godinu. Najveće učešće u ukupnim tokovima energije beleže proizvodi, 48,9%, a zatim slede ostaci sa 31,4% i inputi prirodne energije sa učešćem od 19,8%.

Оpširnije
Podaci