• A
  • A
  • A
Fizički računi životne sredine

Fizički računi životne sredine sadrže podatke o emisijama zagađujućih materija u vazduh i emisijama gasova sa efektom staklene bašte prema sektorima ekonomskih delatnosti, kao i tokove materijala između ekonomije i prirodnog okruženja. 

 

 

Vesti
Vidi sve
shutterstock_470723780.jpg
05.12.2019. - Indikatori materijalnih tokova, 2018.

Količina domaćih ekstrahovanih resursa u 2018. godini iznosila je 114 585 hilj. tona, što je za 4,9% više u odnosu na prethodnu godinu. Posmatrano po kategorijama materijala, najveći iznos u domaćoj ekstrakciji imali su biomasa (40 682 hilj. tona) i fosilna goriva (38 885 hilj. tona).

Оpširnije