• A
  • A
  • A
Fizički računi životne sredine

Fizički računi životne sredine sadrže podatke o emisijama zagađujućih materija u vazduh i emisijama gasova sa efektom staklene bašte prema sektorima ekonomskih delatnosti, kao i tokove materijala između ekonomije i prirodnog okruženja. 

 

 

Vesti
Vidi sve
shutterstock_533980216.jpg
20.09.2019. - Račun emisije u vazduh, 2017

Emisija sumpor-dioksida (SO2) u 2017. godini iznosila je 420,2 kilotona (Gg), što je za 0,7% manje u odnosu na prethodnu godinu. Ukupna emisija SO2  u sektoru Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom ima udeo od 91,4% i  beleži blagi rast u odnosu na 2016. godinu. Učešće ovog gasa u sektoru Prerađivačka industrija iznosi 4,4%, u ostalim sektorima ekonomskih delatnosti 1,8% i u domaćinstvima 2,4%. 

 

Оpširnije