• A
  • A
  • A
shutterstock_96365069.jpg
05.09.2022. -
Kvartalno poslovanje privrednih društava, II kvartal 2022.


Prema prethodnim podacima, poslovni prihodi u nefinansijskoj poslovnoj ekonomiji u Republici Srbiji u drugom kvartalu 2022. godine bili su veći za 26,9% u odnosu na isti period prethodne godine. U poređenju s prvim kvartalom 2022. godine, zabeležen je njihov rast od 15,6%. U informaciono-komunikacionom sektoru poslovni prihodi su bili veći za 28,6% u odnosu na isti period prethodne godine. U poređenju s prvim kvartalom 2022. godine, zabeležen je njihov rast od 8,8%.

Poslovni rashodi u nefinansijskoj poslovnoj ekonomiji u drugom kvartalu 2022. godine bili su veći za 26,7% u odnosu na isti period prethodne godine. Ukoliko se uporede s prvim kvartalom 2022. godine, njihov rast iznosi 12,2%. U informaciono-komunikacionom sektoru poslovni rashodi su bili veći za 33,7% u odnosu na isti period prethodne godine. U poređenju s prvim kvartalom 2022. godine, zabeležen je njihov rast od 6,7%.

Ostale vesti