• A
  • A
  • A
nauka.jpg
31.08.2022. -
Naučnoistraživačka i razvojna delatnost, 2021


Ukupni izdaci za naučnoistraživačku i istraživačko-razvojnu delatnost (NIRD) u 2021. godini iznosili su preko 62 milijarde RSD (62,330,472 u hiljadama), a njihovo učešće u BDP-u iznosi skoro 1% (0,99%), što predstavlja povećanje od 8 procentnih poena u odnosu na prethodnu godinu.

U ukupnim izdacima za NIRD učešće bruto investicija iznosi 7%, što predstavlja povećanje od 2% u odnosu na prethodnu godinu, dok učešće tekućih izdataka iznosi 93%.