• A
  • A
  • A
shutterstock_723689029.jpg
14.07.2022. -
Maloletni učinioci krivičnih dela, 2021.


Ukupan broj krivičnih prijava prema maloletnim učiniocima krivičnih dela u 2021. godini je 2 513, broj podnetih predloga veću za izricanje krivičnih sankcija je 1 749, dok je broj maloletnika kojima su izrečene krivične sankcije 1 383, što je za 12% više u odnosu na  2020. godinu.

U 2021. godini, prema maloletnim učiniocima krivičnih dela primenjeni su vaspitni nalozi: u 180 slučajeva vaspitni nalog je primenio javni tužilac za maloletnike, a u 79 slučajeva sudija za maloletnike. U istoj godini, za tri maloletnika je izrečena kazna  maloletničkog zatvora (0,2%).