• A
  • A
  • A
istockphoto-1270096200-612x612..jpg
28.06.2022. -
Budžetska izdvajanja za nauku, 2021/22.


U 2021. godini utrošeno je 26 588 164 hilj. RSD budžetskih sredstava za aktivnosti istraživanja i razvoja (IR) u Republici Srbiji, što predstavlja povećanje od 5,3% u odnosu na prethodnu, 2020. godinu. Udeo ukupnih budžetskih sredstava za IR u bruto domaćem proizvodu u 2021. godini iznosio je 0,42%.

Najveći procenat budžetskih sredstava za IR pripao je sektoru države (62,7%), a zatim sektoru visokog obrazovanja (22,8%). Sledi sektor inostranstva sa 11,1%, nefinansijski (poslovni) sektor sa 2,1%, dok je za neprofitni sektor bilo namenjeno 1,3% sredstava. Sredstva koja su planirana za IR budžetom za 2022. godinu (pre rebalansa budžeta) iznosila su 22.957.750 hilj. RSD.

Ostale vesti