• A
  • A
  • A
highway-3386978_960_720.jpg
10.06.2022. -
Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, I kvartal 2022.

 


Ukupan broj putničkih motornih vozila koja su ušla u Republiku Srbiju u prvom kvartalu 2022. godine veći je za 15,1% u odnosu na isti period prethodne godine. Domaćih vozila je više za 22,2%, dok je stranih vozila više za 9,8%. Od vozila sa stranom registracijom najviše ih je sa registracijom Nemačke, 5,0%, zatim Bosne i Hercegovine, 4,8%, i Mađarske, sa učešćem od 4,5%.

Izlaz putničkih motornih vozila iz Republike Srbije veći je za 25,3% u odnosu na isti period 2021. godine. Broj vozila s domaćom registracijom u izlazu je veći za 19,4%, dok je u istom periodu izlaz vozila sa stranom registracijom veći za 31,2%. Najbrojnija su vozila sa registracijom Mađarske, sa učešćem od 7,0%, a zatim slede vozila sa registracijom Nemačke, sa učešćem od 5,5%, i Bosne i Hercegovine, sa učešćem od 4,9%.  

Ukupan broj putnika koji su svim vrstama putničkih prevoznih sredstava ušli u Republiku Srbiju tokom prvog kvartala 2022. godine manji je za 27,4% u odnosu na isti period prethodne godine. Broj putnika u vozilima s domaćom registracijom manji je za 36,2%, dok je u vozilima sa stranom registracijom manji za 22,4%.

Ukupan broj putnika izašlih iz Republike Srbije tokom prvog kvartala 2022. godine manji je za 20,3% u odnosu na isti kvartal prethodne godine. Broj putnika u vozilima s domaćom registracijom manji je za 38,4%, dok je u vozilima sa stranom registracijom manji za 6,9%.

Najveći broj vozila ušao je preko graničnih prelaza s Bosnom i Hercegovinom, 40,3%, a zatim preko graničnih prelaza sa Hrvatskom, 20,6%, i Mađarskom, 16,1%. Najveći broj ulaza vozila u Republiku Srbiju zabeležen je preko sledećih graničnih prelaza: Horgoš,11,8%, Sremska Rača, 9,9%, i Batrovci, 9,4%.

Najveći broj vozila u prvom kvartalu 2022, u odnosu na prvi kvartal 2021. godine, ušao je preko graničnih prelaza Kaluđerovo i Vatin, a i broj vozila izašlih na ovim prelazima je procentualno najveći u odnosu na ostale granične prelaze.

Preko graničnih prelaza s Bosnom i Hercegovinom izašao je najveći broj putničkih prevoznih sredstava, 38,6%, a zatim preko graničnih prelaza sa Hrvatskom, 23,5%, i Mađarskom, 17,8%. Tri prelaza s najvećim prometom putničkih prevoznih sredstava u izlazu iz Republike Srbije jesu Horgoš, sa 12,3%, zatim Batrovci, sa 10,8%, i Sremska Rača, sa 9,6%.