• A
  • A
  • A
shutterstock_669807235.jpg
31.05.2022. -
Kretanja na tržištu rada u prvom kvartalu 2022.


Prema Anketi o radnoj snazi u prvom kvartalu 2022. godine broj zaposlenih iznosio je 2 869 700, a broj nezaposlenih 341 400. Stopa zaposlenosti za dati period iznosi 49,3%, a stopa nezaposlenosti 10,6%.

U odnosu na prvi kvartal 2021. godine, stopa zaposlenosti veća je za 3,0 procentna poena (p. p.), a stopa nezaposlenosti manja za 2,2 p. p. Međugodišnji rast broja zaposlenih iznosi 147 500, dok međugodišnji pad broja nezaposlenih iznosi 58 000. U poslednjih godinu dana, primetno je značajno smanjenje stanovništva van radne snage (-143 400), i njihovo prelivanje u kontingent aktivnog stanovništva, odnosno zaposlene. Ukupno stanovništvo uzrasta 15 i više godina je u prvom kvartalu 2022. godine, u odnosu na prvi kvartal 2021. godine, smanjeno za 53 900. U prvom kvartalu 2022. godine, u odnosu na prvi kvartal 2021. godine, nezaposlenost je smanjena za  58 000 (14,5%) dominantno u starosnoj kategoriji stanovništva 15–44 godine, gde je broj nezaposlenih manji za 40 500, i u populaciji sa srednjim i visokim obrazovanjem, gde je broj nezaposlenih smanjen za 58 500 za godinu dana.

U poređenju sa četvrtim kvartalom 2021. godine u prvom kvartalu 2022. zaposlenost je smanjena za 47 700, a nezaposlenost povećana za 24 700, što je dovelo do smanjenja stope zaposlenosti za 0,7 p. p. i povećanja stope nezaposlenosti za 0,8 p. p. Kontingent stanovništva van radne snage je blago povećan  (za + 5 900 odnosno 0,2%) u odnosu na prethodni kvartal, što je uzrokovalo neznatno povećanje stope stanovništva van radne snage od 0,2 p. p. u navedenom periodu