-- Stara GA --
  • A
  • A
  • A
shutterstock_254935309.jpg
27.05.2022. -
Seča drveta, 2021.


Obim radova sprovedenih na seči drveta u Republici Srbiji u 2021, u odnosu na prethodnu godinu, uvećan  je za 12%, u Beogradskom regionu umanjen je za 24%, u Regionu Vojvodine uvećan je za  13%, u Regionu Šumadije i Zapadne Srbije umanjen je za 4%, a u Regionu Južne i Istočne Srbije uvećan  je za 15%. Posečena zapremina drveta u 2021. godini ukupno iznosi oko 3,4 miliona m3. Najveći deo ove zapremine drveta, oko 1,7 miliona m3 (51%), upotrebljen je kao ogrevno drvo. Posečena (bruto) zapremina drveta u državnim šumama i van šuma iznosi oko 2,6 miliona m3, a u privatnim šumama i van šuma oko 780 000 m3.