-- Stara GA --
  • A
  • A
  • A
beba02.jpg
25.05.2022. -
Živorođeni i umrli, januar–april 2022.


U ovom saopštenju prikazani su prethodni rezultati o živorođenim i umrlim nakon upisa činjenice rođenja i smrti u matične knjige rođenih i umrlih. Podaci su prikazani prema mesecu registracije, tj. mesecu upisa u matične knjige rođenih i umrlih u 2021. i 2022. godini.

U Republici Srbiji, u periodu januar−april 2022. godine, broj živorođenih je iznosio 19 164. U odnosu na isti period prethodne godine, kada je broj živorođenih iznosio 18 894, beleži se rast od 270 odnosno za 1,4%.

Broj umrlih u Republici Srbiji u periodu januar−april 2022. godine iznosio je 44 215 i, u odnosu na isti period prethodne godine, kada je broj umrlih bio 46 194, beleži se pad od 1 979 ili za 4,3%.