-- Stara GA --
  • A
  • A
  • A
shutterstock_539803030.jpg
20.05.2022. -
Podizanje i gajenje šuma, 2021.


Obim radova na pošumljavanju u 20
21. manji je u odnosu na prethodnu godinu za 19%. Najveći pad pošumljavanja u odnosu na prethodnu godinu bio je u Beogradskom regionu, 44%, a najmanji pad pošumljavanja bio je u Regionu Južne i Istočne Srbije, 6%. Radovi na podizanju plantaža i zaštitnih pojaseva u 2021. godini, u odnosu na prethodnu godinu, smanjeni su za 465 ha.