• A
  • A
  • A
shutterstock_168236330.jpg
06.05.2022. -
Zaštita od štetnog dejstva voda, 2021.


Ukupna površina branjena od poplava iznosila je 1 763 946 ha, što je, u odnosu na 2020. godinu, više za 11,7%. Korišćena poljoprivredna površina branjena od poplava iznosila je 1 204 506 ha i čini 68,3% od ukupne branjene površine.

Površinskim vodama poplavljeno je 14 072 ha površine, od čega 50,9% čini korišćeno poljoprivredno zemljište. U slivu Morave poplavljeno je 3 150 ha poljoprivredne površine, što predstavlja 44% od ukupno korišćenih poljoprivrednih površina.

Podzemnim vodama poplavljeno je 656 ha površine, a od toga 95,6% čini korišćeno poljoprivredno zemljište. Korišćena poljoprivredna površina poplavljena je u slivu Dunava.

Sistemom za odvodnjavanje obuhvaćeno je 2 372 hilj. ha, što je, u odnosu na 2020. godinu, manje za 6,5%. Sliv Dunava sa 1 670 hilj. ha ima najveću površinu obuhvaćenu sistemom za odvodnjavanje, a potom slede sliv Save, sa 427 hilj. ha, i Morave, sa 275 hilj. ha.

U 2021. godini, površina zemljišta koja je zahvaćena erozijom iznosila je 3 912 km2, što je u odnosu na prethodnu godinu više za 1,26%. Od toga je smireno 292 km2.

Ostale vesti