• A
  • A
  • A
shutterstock_525934054.jpg
11.01.2022. -
Navodnjavanje, 2021.


Za navodnjavanje je u 2021. godini ukupno zahvaćeno 92 574 hilj. m3 vode, što je za 33,9% više nego u prethodnoj godini. Najviše vode crpelo se iz vodotokova − 84,3%, dok su preostale količine zahvaćene iz podzemnih voda, jezera, akumulacija i iz vodovodne mreže.

Najzastupljeniji tip navodnjavanja bio je orošavanjem. Od ukupne navodnjavane površine, orošavanjem se navodnjavalo 91,8% površine, kapanjem 8,0% površine, a površinski se navodnjavalo svega 0,2% površine.

Tokom 2021. godine u Republici Srbiji navodnjavano je 52 236 ha poljoprivrednih površina, što je za 0,4% manje nego u prethodnoj godini. Oranice i bašte (sa 94%) imaju najveći udeo u ukupno navodnjavanim površinama, a potom slede voćnjaci (sa 5%) i ostale poljoprivredne površine (sa udelom od 1%).

Istraživanjem o navodnjavanju obuhvaćeni su poslovni subjekti i zemljoradničke zadruge koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom i uslugama u poljoprivredi i/ili upravljaju sistemima za navodnjavanje.

Ostale vesti