• A
  • A
  • A
shutterstock_96365069.jpg
06.12.2021. -
Kvartalno poslovanje privrednih društava, III kvartal 2021.


Prema prethodnim podacima, poslovni prihodi u nefinansijskoj poslovnoj ekonomiji u Republici Srbiji u trećem kvartalu 2021. godine bili su veći za 19,9% u odnosu na isti period prethodne godine. U poređenju s drugim kvartalom 2021. godine, zabeležen je njihov rast od 8,4%. U informaciono-komunikacionom sektoru poslovni prihodi su bili veći za 17,9% u odnosu na isti period prethodne godine. U poređenju s drugim kvartalom 2021. godine, zabeležen je njihov rast od 6,3%.

Poslovni rashodi u nefinansijskoj poslovnoj ekonomiji u trećem kvartalu 2021. godine bili su veći za 20,2% u odnosu na isti period prethodne godine. Ukoliko se uporede s drugim kvartalom 2021. godine, njihov rast iznosi 8,6%. U informaciono-komunikacionom sektoru poslovni rashodi su bili veći za 25,9% u odnosu na isti period prethodne godine. U poređenju s drugim kvartalom 2021. godine, zabeležen je njihov rast od 14,3%.

Ostale vesti