• A
  • A
  • A
Slicica.jpg
03.12.2021. -
Indikatori inovativnih aktivnosti, 2018–2020.


Učešće poslovnih subjekata sa bar jednom vrstom inovacija iznosi 54,79%. Inovativno je više od  69% velikih poslovnih subjekata, oko 58% srednjih poslovnih subjekata, dok je među malim poslovnim subjektima oko 54% inovativno. Inovativne aktivnosti su gotovo isto zastupljene  kod poslovnih subjekata koji se bave proizvodnim i uslužnim delatnostima, inovacije je uvelo preko 54% poslovnih subjekata.

U pogledu regionalne zastupljenosti, inovacije proizvoda i procesa imaju učešće preko 45%, ali su neravnomerno zastupljene po regionima. Regionalna zastupljenost inovacija proizvoda i procesa kreće se u rasponu od 46,5% (Beogradski region) do 10% (Region Južne i Istočne Srbije).

U strukturi prihoda poslovnih subjekata inovatora dominira učešće prihoda od prodaje nepromenjenih ili zanemarljivo malo promenjenih proizvoda i iznosi preko 86%. Učešće od prodaje proizvoda/usluga koji su novi za poslovni subjekat i učešće od prodaje proizvoda/usluga koji su novi na tržištu zbirno iznosi oko 14%.

Ostale vesti