• A
  • A
  • A
highway-3386978_960_720.jpg
26.11.2021. -
Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, III kvartal 2021.


Ukupan broj putničkih motornih vozila koja su ušla u Republiku Srbiju u trećem kvartalu 2021. godine veći je za 80,6% u odnosu na isti period prethodne godine. Domaćih vozila je više za 68,4%, dok je stranih vozila više za 87,9%. Od vozila sa stranom registracijom, najviše ih je sa registracijom Nemačke, 7,0%, zatim Mađarske, 4,9%, i Austrije, sa učešćem od 4,5%.

Izlaz putničkih motornih vozila iz Republike Srbije veći je za 78,4% u odnosu na isti period 2020. godine. Broj vozila s domaćom registracijom u izlazu je veći za 62,1%, dok je u istom periodu izlaz vozila sa stranom registracijom veći za 89,9%. Najbrojnija su vozila sa registracijom Nemačke, sa učešćem od 7,2%, a zatim slede vozila sa registracijom Mađarske, sa učešćem od 5,7%, i Austrije, sa učešćem od 4,8%.

Ukupan broj putnika koji su svim vrstama putničkih prevoznih sredstava ušli u Republiku Srbiju tokom trećeg kvartala 2021. godine veći je za 103,0% u odnosu na isti period prethodne godine. Broj putnika u vozilima s domaćom registracijom veći je za 91,7%, dok je u vozilima sa stranom registracijom veći za 106,7%.

Ukupan broj putnika izašlih iz Republike Srbije tokom trećeg kvartala 2021. godine veći je za 93,1% u odnosu na isti kvartal prethodne godine. Broj putnika u vozilima s domaćom registracijom veći je za 77,3%, dok je u vozilima sa stranom registracijom veći za 98,9%.

Najveći broj vozila ušao je preko graničnih prelaza s Bosnom i Hercegovinom, 23,9%, a zatim preko graničnih prelaza sa Hrvatskom, 20,9%, i Mađarskom, 18,7%. Najveći broj ulaza vozila u Republiku Srbiju zabeležen je preko sledećih graničnih prelaza: Batrovci, 14,2%, Horgoš,13,7%, i Preševo, 13,4%.

Preko graničnih prelaza s Bosnom i Hercegovinom izašao je najveći broj putničkih prevoznih sredstava, 24,5%, a zatim preko graničnih prelaza sa Mađarskom, 20,2%, i Hrvatskom, 18,8%. Tri prelaza s najvećim prometom putničkih prevoznih sredstava u izlazu iz Republike Srbije jesu Horgoš, sa 14,4%, zatim Gradina, sa 12,9%, i Preševo, sa 11,7%.

Ostale vesti