• A
  • A
  • A
shutterstock_767091352.jpg
12.11.2021. -
Indeksi potrošačkih cena, oktobar 2021.


Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u oktobru 2021. godine, u odnosu na septembar 2021. godine, u proseku su povećane za 0,9%. Potrošačke cene u oktobru 2021. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 6,6%, dok su u poređenju sa decembrom 2020. godine povećane za 6,4% u proseku.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u oktobru 2021. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama Transport (1,8%), Odeća i obuća (1,6%), Hrana i bezalkoholna pića (1,3%), Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva (0,9%), Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (0,6%). Rast cena je zabeležen i u grupama Restorani i hoteli i Obrazovanje (za po 0,5%), Alkoholna pića i duvan (0,3%), Rekreacija i kultura (0,2%) i u grupama Komunikacije i Zdravstvo (za po 0,1%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.

Ostale vesti