• A
  • A
  • A
Potrošačke cene

Indeksi potrošačkih cena mere promene cena proizvoda i usluga koje domaćinstva nabavljaju za zadovoljenje svojih potreba. Ovi indeksi se koriste kao mera inflacije.  

Vesti
Vidi sve
13. septembar 2021. Indeksi potrošačkih cena, avgust 2021.

U avgustu 2021. godine, u odnosu na jul 2021. godine, potrošačke cene su u proseku povećane za 0,9% (indeks 100,9).

Оpširnije
Ključni pokazatelji
Podaci