• A
  • A
  • A
Potrošačke cene

Indeksi potrošačkih cena mere promene cena proizvoda i usluga koje domaćinstva nabavljaju za zadovoljenje svojih potreba. Ovi indeksi se koriste kao mera inflacije.  

Vesti
Vidi sve
13. jun 2022. Indeksi potrošačkih cena, maj 2022

Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u maju 2022. godine, u odnosu na april 2022. godine, u proseku su povećane za 1,2%.

Оpširnije
Ključni pokazatelji
Podaci