• A
  • A
  • A
Potrošačke cene

Indeksi potrošačkih cena mere promene cena proizvoda i usluga koje domaćinstva nabavljaju za zadovoljenje svojih potreba. Ovi indeksi se koriste kao mera inflacije.  

Vesti
Vidi sve
12 novembar 2020. Indeksi potrošačkih cena, oktobar 2020.

U oktobru 2020. godine, u odnosu na septembar 2020. godine, potrošačke cene su u proseku više za 0,1% (indeks 100,1).

Оpširnije
Ključni pokazatelji
Podaci