• A
  • A
  • A
Potrošačke cene

Indeksi potrošačkih cena mere promene cena proizvoda i usluga koje domaćinstva nabavljaju za zadovoljenje svojih potreba. Ovi indeksi se koriste kao mera inflacije.  

Vesti
Vidi sve
shutterstock_767091352.jpg
12.03.2020. - Indeksi potrošačkih cena, februar 2020.

Potrošačke cene u februaru 2020. godine, u odnosu na januar 2020. godine, u proseku su više za 0,6%.

Оpširnije
Ključni pokazatelji
Podaci