• A
  • A
  • A
Potrošačke cene

Indeksi potrošačkih cena mere promene cena proizvoda i usluga koje domaćinstva nabavljaju za zadovoljenje svojih potreba. Ovi indeksi se koriste kao mera inflacije.  

Vesti
Vidi sve
shopping-cart-2369143__480[1].jpg
11.09.2020. - Indeksi potrošačkih cena, avgust 2020.

Potrošačke cene u avgustu 2020. godine, u odnosu na jul 2020. godine, u proseku su niže za 0,1% (indeks 99,9).

Оpširnije
Ključni pokazatelji
Podaci