• A
  • A
  • A
Potrošačke cene

Indeksi potrošačkih cena mere promene cena proizvoda i usluga koje domaćinstva nabavljaju za zadovoljenje svojih potreba. Ovi indeksi se koriste kao mera inflacije.  

Vesti
Vidi sve
shopping-cart-2369143__480[1].jpg
13.01.2020. - Indeksi potrošačkih cena, decembar 2019.

Potrošačke cene u decembru 2019. godine, u odnosu na novembar 2019. godine, u proseku su više za 0,5%.

Оpširnije
Ključni pokazatelji
Podaci