• A
  • A
  • A
Potrošačke cene

Indeksi potrošačkih cena mere promene cena proizvoda i usluga koje domaćinstva nabavljaju za zadovoljenje svojih potreba. Ovi indeksi se koriste kao mera inflacije.  

Vesti
Vidi sve
13. novembar 2023. Indeksi potrošačkih cena, oktobar 2023

Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u oktobru 2023. godine, u odnosu na septembar 2023. godine, u proseku su zabeležile rast od 0,3%.

Оpširnije
Ključni pokazatelji
Podaci