• A
  • A
  • A
Potrošačke cene

Indeksi potrošačkih cena mere promene cena proizvoda i usluga koje domaćinstva nabavljaju za zadovoljenje svojih potreba. Ovi indeksi se koriste kao mera inflacije.  

Vesti
Vidi sve
14. novembar 2022. Indeksi potrošačkih cena, oktobar 2022

Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u oktobru 2022. godine, u odnosu na septembar  2022. godine, u proseku su povećane za 1,9%.

Оpširnije
Ključni pokazatelji
Podaci