• A
  • A
  • A
shutterstock_143315812.jpg
22.10.2021. -
Upotreba IKT-a pojedinci, 2021.


U Republici Srbiji preko 3 350 000 lica koristi računar svakog ili skoro svakog dana u 2021. godini. 40% internet populacije u 2021. godini koristi usluge e-uprave.
U poslednja 3 meseca 42,3% korisnika interneta je kupovalo/poručivalo robu ili usluge putem interneta.