• A
  • A
  • A
960x700 SILK-01.jpg
15.10.2021. -
Siromaštvo i socijalna nejednakost, 2020.


U 2020. godini stopa rizika od siromaštva iznosila je 21,7%, i u odnosu na 2019. godinu niža je za 1,5 procentnih poena. Stopa rizika od siromaštva ili socijalne isključenosti iznosila je 29,8%, i u odnosu na 2019. godinu niža je za 1,9 procentnih poena.

Stopa rizika od siromaštva predstavlja procenat lica čiji je raspoloživi ekvivalentni prihod niži od praga rizika od siromaštva, koji je u 2020. iznosio 22 000 dinara prosečno mesečno za jednočlano domaćinstvo. Stopa rizika od siromaštva ne pokazuje koliko lica je stvarno siromašno, već procenat lica koja imaju ekvivalentni raspoloživi prihod niži od praga rizika od siromaštva.

Prag rizika od siromaštva za domaćinstvo s dvoje odraslih i jednim detetom starosti do 14 godina iznosio je 39 600 dinara, dok je za četvoročlano domaćinstvo s dvoje odraslih i dvoje dece starosti do 14 godina iznosio 46 200 dinara.

Stopa rizika od siromaštva ili socijalne isključenosti pokazuje procenat lica koja su u riziku od siromaštva, ili su izrazito materijalno uskraćena, ili žive u domaćinstvima veoma niskog intenziteta rada.

Posmatrano prema starosti, lica mlađa od 18 godina bila su najviše izložena riziku od siromaštva – 24,2%, kao i lica starosti od 18 do 24 godina – 23,6%. Najnižu stopu rizika od siromaštva imala su lica starosti od 25 do 54 godine – 19,6%.

Prema tipu domaćinstva, najvišu stopu rizika od siromaštva imala su lica u domaćinstvima koja čine dve odrasle osobe s troje ili više izdržavane dece – 37,2%, zatim jednočlana domaćinstva gde je lice mlađe od 65 godina –  37,1%. Domaćinstva koja čine tri ili više odraslih osoba imaju najnižu stopu rizika od siromaštva – 15,1%.

U zavisnosti od statusa u aktivnosti, za lica stara 18 i više godina, najizloženija riziku od siromaštva bila su nezaposlena lica – 46,7%, dok je najniža stopa rizika od siromaštva za lica zaposlena kod poslodavca – 6,2%. Za samozaposlena lica ova stopa iznosila je 18,8%, a za penzionere 19,4%.

Ostale vesti