• A
  • A
  • A
Prihodi i uslovi života

Podaci o prihodima, siromaštvu, socijalnoj isključenosti i uslovima života, koji se koriste za dobijanje strukturnih socijalnih indikatora na nivou Republike Srbije.

Vesti
Vidi sve
960x700 SILK-01.jpg
15.10.2020. - Siromaštvo i socijalna nejednakost, 2019.

U 2019. godini stopa rizika od siromaštva iznosila je 23,2%, i u odnosu na 2018. godinu niža je za 1,1 procentna poena.

Stopa rizika od siromaštva ili socijalne isključenosti iznosila je 31,7%, i u odnosu na 2018. godinu niža je za 2,6 procentna poena.

Оpširnije
Podaci