• A
  • A
  • A
Prihodi i uslovi života

Podaci o prihodima, siromaštvu, socijalnoj isključenosti i uslovima života, koji se koriste za dobijanje strukturnih socijalnih indikatora na nivou Republike Srbije.

Vesti
Vidi sve
14. oktobar 2022. Siromaštvo i socijalna nejednakost, 2021

U 2021. godini stopa rizika od siromaštva iznosila je 21,2%, i u odnosu na 2020. godinu niža je za 0,5 procentnih poena. Stopa rizika od siromaštva ili socijalne isključenosti iznosila je 25,5%, i u odnosu na 2020. godinu niža je za 1,3 procentnih poena.

Оpširnije
Podaci