• A
  • A
  • A
highway-3392100_960_720.jpg
24.09.2021. -
Ukupan prevoz putnika i robe, I polugodište 2021.


Broj prevezenih putnika u prvih šest meseci 2021. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, veći je za 12,2%, pri čemu je prevoz putnika u unutrašnjem saobraćaju povećan za 13,1% a u međunarodnom je smanjen za 4,7%. U vazdušnom saobraćaju došlo je do rasta od 6,3%, dok je prevoz u drumskom saobraćaju veći za 12,0%. Prevoz putnika u železničkom saobraćaju povećan je za 18,5%. Obim rada, iskazan u pkm, veći je za 6,2%. Količina robe prevezene u prvom polugodištu 2021. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, beleži rast od 37,2%. U istom periodu, obim rada, iskazan u tkm, veći je za 29,9%. Vazdušni, rečni, cevovodni i drumski saobraćaj beleže rast u količini prevezene robe, dok železnički saobraćaj beleži pad. Porast u količini prevezene robe u drumskom i rečnom saobraćaju je delimično usled činjenice da je povećan obuhvat posmatranih izveštajnih jedinica.

Prevoz putnika u drumskom saobraćaju je veći nego u prvom polugodištu prošle godine, uz porast obima rada od 0,5%. Prevoz robe drumskim saobraćajem porastao je za 47,1%, a obim rada, iskazan u tkm, veći je za 31,9% u odnosu na isti period prethodne godine.

Vazdušni saobraćaj beleži rast kad je reč o prevozu putnika. Broj prevezenih putnika u vazdušnom saobraćaju veći je za 6,3%, a ostvareni putnički kilometri veći su za 20,6%. Prevoz robe iskazuje rast u količinama prevezene robe od 12,7%, a u obimu rada, posmatrano u tkm, zabeležen je rast od 2,9%.

Rast broja prevezenih putnika u železničkom saobraćaju u prvom polugodištu 2021. iznosi 18,5%. Zapaža se rast u broju prevezenih putnika u unutrašnjem saobraćaju od 18,1%, dok u međunarodnom saobraćaju rast iznosi 36,4%. U istom periodu, prevoz robe beleži pad od 8,5%. Obim rada, iskazan u tkm, opada za 5,3% u poređenju sa istim periodom prošle godine.

Saobraćaj unutrašnjim plovnim putevima beleži rast u količini prevezene robe od 365,5%, a obim rada, iskazan u tkm, povećan je za 273,5%. Zbog povećanog obuhvata izveštajnih jedinica, ove podatke treba uzeti sa malom rezervom.

Transport nafte cevovodima porastao je za 6,7% u količini prevezene nafte, a u ostvarenim tkm raste za 7,1%. Transport prirodnog gasa veći je za 20,2%.

U graničnom prometu drumskih putničkih vozila u prvom polugodištu 2021. godine, u ulazu, zapaža se rast broja vozila domaćih registracija od 45,4% u odnosu na isti period 2020. godine. Od ukupnog broja vozila sa stranom registracijom koja su ušla u našu zemlju najviše čine vozila sa registracijom Mađarske i Nemačke.

Klasične poštanske usluge u prvom polugodištu 2021. godine su porasle u odnosu na isti period 2020. godine. Kod pismonosnih pošiljki beleži se rast od 3,1%, a kod paketskih pošiljki beleži se rast u odnosu na isti period prošle godine od 17,5%. Usluge platnog prometa beleže pad od 8,3%.

U fiksnoj telefoniji zapaža se pad od 19,8%, a u mobilnoj rast od 2,3%.

Ukupan broj zaposlenih u saobraćaju manji je za 4,0% u poređenju sa istim periodom prethodne godine.