• A
  • A
  • A
fruits-1761031__480[1].jpg
13.09.2021. -
Indeksi potrošačkih cena, avgust 2021.


Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u avgustu 2021. godine, u odnosu na jul 2021. godine, u proseku su povećane za 0,9%. Potrošačke cene u avgustu 2021. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 4,3%, dok su u poređenju sa decembrom 2020. godine povećane za 4,6% u proseku.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u avgustu 2021. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama Hrana i bezalkoholna pića (2,0%), Transport (0,9%), Rekreacija i kultura (0,8%), Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva i Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (za po 0,4%), Restorani i hoteli (0,3%) i u grupama Alkoholna pića i duvan, Obrazovanje i Zdravstvo (za po 0,2%). Pad cena je zabeležen u grupi Odeća i obuća (-0,8%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.

Ostale vesti