• A
  • A
  • A
shutterstock_705804559.jpg
06.09.2021. -
Kvartalno poslovanje privrednih društava, II kvartal 2021.


Prema prethodnim podacima, poslovni prihodi u nefinansijskoj poslovnoj ekonomiji u Republici Srbiji drugom kvartalu 2021. godine bili su veći za 30,3% u odnosu na isti period prethodne godine. U poređenju s prvim kvartalom 2021. godine, zabeležen je njihov rast od 14,8%. U informaciono-komunikacionom sektoru poslovni prihodi su bili veći za 15,6% u odnosu na isti period prethodne godine. U poređenju s prvim kvartalom 2021. godine, zabeležen je njihov rast od 14,6%.

Poslovni rashodi u nefinansijskoj poslovnoj ekonomiji u drugom kvartalu 2021. godine bili su veći za 26,4% u odnosu na isti period prethodne godine. Ukoliko se uporede s prvim kvartalom 2021. godine, njihov rast iznosi 15,3%. U informaciono-komunikacionom sektoru poslovni rashodi su bili veći za 17,3% u odnosu na isti period prethodne godine. U poređenju s prvim kvartalom 2021. godine, zabeležen je njihov rast od 14,5%.