• A
  • A
  • A
shutterstock_723689029.jpg
14.07.2021. -
Maloletni učinioci krivičnih dela, 2020.

 

Ukupan broj krivičnih prijava prema maloletnim učiniocima krivičnih dela u 2020. godini je 2 524 i manji je za 13% u odnosu na 2019. godinu. Broj podnetih predloga veću za izricanje krivičnih sankcija (1 750) manji je za 13%, a broj maloletnika kojima su izrečene krivične sankcije (1 239) takođe je manji, za 26%, u odnosu na prethodnu, 2019. godinu.

U 2020. godini, prema maloletnim učiniocima krivičnih dela primenjeni su vaspitni nalozi: javni tužilac za maloletnike je u 224 slučaja primenio vaspitni nalog, a u 39 slučajeva sudija za maloletnike. U istoj godini, za tri maloletnika je izrečena kazna  maloletnički zatvor (0,2%).