• A
  • A
  • A
shopping-cart-2369143__480[1].jpg
12.07.2021. -
Indeksi potrošačkih cena, jun 2021.


Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u junu 2021. godine, u odnosu na maj 2021. godine, u proseku su povećane za 0,3%. Potrošačke cene u junu 2021. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 3,3%, dok su u poređenju sa decembrom 2020. godine povećane u proseku za 3,5%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u junu 2021. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama Rekreacija i kultura (2,2%), Transport (0,7%), Restorani i hoteli (0,6%), Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (0,5%), Zdravstvo (0,3%), Alkoholna pića i duvan i Odeća i obuća (za po 0,2%), Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva i Obrazovanje (za po 0,1%). Pad cena je zabeležen u grupi Komunikacije (-0,1%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.