• A
  • A
  • A
fruits-1761031__480[1].jpg
11.06.2021. -
Indeksi potrošačkih cena, maj 2021.


Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u maju 2021. godine, u odnosu na april 2021. godine, u proseku su povećane za 0,5%. Potrošačke cene u maju 2021. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 3,6%, dok su u poređenju sa decembrom 2020. godine povećane u proseku za 3,2%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u maju 2021. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama Hrana i bezalkoholna pića (1,0%), Odeća i obuća (0,8%), Restorani i hoteli (0,7%), Transport (0,5%), Zdravstvo (0,4%), Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva (0,3%). Do povećanja cena došlo je i u grupama Alkoholna pića i duvan i Rekreacija i kultura (za po 0,2%) i Komunikacije (0,1%). Pad cena je zabeležen u grupi Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (-0,1%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.

Ostale vesti