• A
  • A
  • A
shutterstock_759480529.jpg (1)
04.06.2021. -
Ulaz, izlaz i tranzit drumskih teretnih vozila, po zemljama registracije vozila, 2020.


Tokom 2020. godine, preko međunarodnih drumskih graničnih prelaza na teritoriji Republike Srbije izašlo je 817 950 drumskih teretnih vozila, kojima je izvezeno 9 505 hiljada tona robe. U odnosu na prethodnu godinu, izašlo je za 1,7% manje drumskih teretnih vozila, kojima je izvezeno za 19,8% manje tona robe. Vozilima sa registracijom Srbije tokom 2020. godine izvezeno je nešto više od polovine ukupne količine robe (67,3%). Broj teretnih vozila kojima je 2020. godine roba uvezena na područje Republike Srbije veći je za 1,8% nego 2019. godine. Vozilima sa registracijom Srbije tokom 2020. godine uvezeno je 48,1% od ukupne količine robe.

Usled početka primene Zakona o potvrđivanju Konvencije o zajedničkom tranzitnom postupku koji daje mogućnost učesnicima u carinskom postupku da robu prevoze između ugovornih strana Konvencije na osnovu jedne elektronske deklaracije i jednog obezbeđenja koje važi tokom cele tranzitne operacije, broj teretnih vozila u tranzitu više nije uporediv sa podacima iz prethodnih godina, te ga zato i ne prikazujemo.