• A
  • A
  • A
shutterstock_102263728.jpg
14.05.2021. -
Indeksi cena reprodukcionog materijala, sredstava rada i usluga u poljoprivredi, I kvartal 2021.


Cene reprodukcionog materijala, sredstava rada i usluga u poljoprivredi u I kvartalu 2021 . godine u odnosu na isti kvartal 2020. godine, povećane su za 7,1%.

Posmatrano po grupama proizvoda u I kvartalu 2021. godine, u odnosu na isti kvartal 2020. godine, najveći uticaj na rast cena zabeležen je u grupama: Hrana za životinje (18,2%) i Seme (6,1%).

Cene reprodukcionog materijala, sredstava rada i usluga u poljoprivredi u I kvartalu 2021. godine, u odnosu na IV kvartal 2020. godine, u proseku su povećane za 6,4%.

Posmatrano po grupama proizvoda u I kvartalu 2021. godine, u odnosu na prethodni kvartal, najveći uticaj na rast cena zabeležen je u grupama: Hrana za životinje (12,0%) i Seme (11,6%).