• A
  • A
  • A
Proizvođačke cene

Indeksi cena proizvođača mere promene cena proizvoda i usluga na nivou proizvođača. Ove cene su cene po kojima proizvođači prodaju svoje proizvode. Ne uključuju poreze i doprinose.   Izračunavaju se za oblast industrije (domaće tržište, uvoz, izvoz i ukupni indeks cena proizvođača industrijskih prozvoda) i za oblast poljoprivrede. 

Vesti
Vidi sve
16 novembar 2020. Indeksi cena reprodukcionog materijala, sredstava rada i usluga u poljoprivredi, III kvartal 2020.

Cene reprodukcionog materijala, sredstava rada i usluga u poljoprivredi u III kvartalu 2020. godine, u odnosu na isti kvartal 2019. godine, povećane su za 1,9%.

Оpširnije
Podaci