• A
  • A
  • A
shutterstock_705804559.jpg
05.03.2021. -
Kvartalno poslovanje privrednih društava, IV kvartal 2020. godine


Prema prethodnim podacima, poslovni prihodi u nefinansijskoj poslovnoj ekonomiji u Republici Srbiji u četvrtom kvartalu 2020. godine bili su veći za 9,7% u odnosu na isti period prethodne godine. U poređenju s trećim kvartalom 2020. godine, zabeležen je njihov rast od 10%. U informaciono-komunikacionom (IKT) sektoru poslovni prihodi su bili veći za 10,1% u odnosu na isti period prethodne godine. U poređenju s trećim kvartalom 2020. godine, zabeležen je njihov rast od 14%.

Poslovni rashodi u nefinansijskoj poslovnoj ekonomiji u četvrtom kvartalu 2020. godine bili su veći za 10,3% u odnosu na isti period prethodne godine. Ukoliko se uporede s trećim kvartalom 2020. godine, njihov rast iznosi 13%. U informaciono-komunikacionom (IKT) sektoru poslovni rashodi su bili veći za 18,1% u odnosu na isti period prethodne godine. U poređenju s trećim kvartalom 2020. godine, zabeležen je njihov rast od 21%.

Ostale vesti