• A
  • A
  • A
shutterstock_716503222.jpg
01.03.2021. -
Kvartalni bruto domaći proizvod, IV kvartal 2020.


Realni pad bruto domaćeg proizvoda u četvrtom kvartalu 2020. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, iznosio je 1,1%.

Desezonirana serija podataka pokazuje rast bruto domaćeg proizvoda u četvrtom kvartalu 2020. godine od 2,2% u odnosu na prethodni kvartal.

Posmatrano po delatnostima, u četvrtom kvartalu 2020. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, značajan realni pad bruto dodate vrednosti zabeležen je u sektoru građevinarstva, 9,1% i sektoru trgovine na veliko i malo i popravke motornih vozila, saobraćaja i skladištenja i usluga smeštaja i ishrane, 3,6%. Značajan realni rast bruto dodate vrednosti zabeležen je u sektoru industrije i snabdevanja vodom i upravljanja otpadnim vodama, 1,5%, sektoru informisanja i komunikacija, 5,5% i sektoru državne uprave i obaveznog socijalnog osiguranja, obrazovanja i zdravstvene i socijalne zaštite, 3,9%.

Posmatrano po agregatima upotrebe bruto domaćeg proizvoda, u četvrtom kvartalu 2020. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, realni rast zabeležen je kod izdataka za finalnu potrošnju države, 4,6%, izvoza robe i usluga, 2,1% i uvoza robe i usluga, 0,8%. Realni pad zabeležen je kod izdataka za finalnu potrošnju domaćinstava, 2,7%, izdataka za finalnu potrošnju neprofitnih institucija koje pružaju usluge domaćinstvima (NPID), 2,9% i bruto investicija u osnovna sredstva, 4,1%.

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju.

Ostale vesti