• A
  • A
  • A
shutterstock_651123751.jpg
17.02.2021. -
Indeksi cena reprodukcionog materijala, sredstava rada i usluga u poljoprivredi, IV kvartal 2020.


Cene reprodukcionog materijala, sredstava rada i usluga u poljoprivredi u IV kvartalu 2020. godine, u odnosu na isti kvartal 2019. godine, povećane su za 5,6%.

Posmatrano po grupama proizvoda u IV kvartalu 2020. godine, u odnosu na isti kvartal 2019. godine, najveći uticaj na rast cena zabeležen je u grupama: Hrana za životinje (16,2%) i Seme (13,9%).

Cene reprodukcionog materijala, sredstava rada i usluga u poljoprivredi u IV kvartalu 2020. godine, u odnosu na III kvartal 2020. godine, u proseku su povećane za 1,1%.

Posmatrano po grupama proizvoda u IV kvartalu 2020. godine, u odnosu na prethodni kvartal, najveći uticaj na rast cena zabeležen je u grupama: Mineralna đubriva (3,7%) i Seme (6,3%).