• A
  • A
  • A
shutterstock_715627375.jpg
12.02.2021. -
Indeksi cena proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva, decembar 2020.


Cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva u decembru 2020. godine, u odnosu na isti mesec 2019. godine, povećane su za 8,5%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda, u odnosu na isti mesec prethodne godine, najveći uticaj na rast cena zabeležen je u grupama: Žita (18,6%), Industrijsko bilje (14,8%) i Voće (11,5%).

Cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva u decembru 2020. godine, u odnosu na novembar 2020. godine, u proseku su povećane za 0,2%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda, u odnosu na prethodni mesec, najveći uticaj na rast cena zabeležen je u grupi: Voće (7,9%).

Cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva u periodu januar-decembar 2020. godine, u odnosu na isti period 2019. godine, u proseku su povećane za 4,7%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda, u periodu januar-decembar 2020. godine u odnosu na isti period 2019. godine, najveći uticaj na rast cena zabeležen je u grupama: Industrijsko bilje (10,2%) i Voće (30,1%).