• A
  • A
  • A
shutterstock_503107789.jpg (1)
12.02.2021. -
Broj stoke, stanje 1. decembra 2020. godine


Prema podacima prikazanim u ovom saopštenju, u Republici Srbiji, sa stanjem na dan 1. decembra 2020, u odnosu na stanje na dan 1. decembra 2019, veći je ukupan broj svinja (za 2,8%), ovaca (za 2,6%) i koza (za 5,8%), dok je manji ukupan broj goveda (za 1,3%) i živine (za 3,4%).

Goveda se najviše gaje u Regionu Šumadije i Zapadne Srbije (46,4% u odnosu na ukupan broj goveda na teritoriji Republike Srbije), a svinje u Regionu Vojvodine (42,3%).

U odnosu na desetogodišnji prosek (2010–2019), ukupan broj goveda manji je za 2,8%, svinja za 4,4%, koza za 4,7% i živine za 12,7%, a veći je broj ovaca za 2,4%.

Konačni podaci o broju stoke po vrstama i kategorijama, kao i podaci o bilansu stoke i stočnoj proizvodnji, biće objavljeni u aprilu mesecu tekuće godine.