• A
  • A
  • A
shutterstock_715627375.jpg
12.01.2021. -
Indeksi cena proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva, novembar 2020.


Cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva u novembru 2020. godine, u odnosu na isti mesec 2019. godine, povećane su za 11,8%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda, u odnosu na isti mesec prethodne godine, najveći uticaj na rast cena zabeležen je u grupama: Žita (24,2%), Industrijsko bilje (13,6%), i Voće (18,9%).

Cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva u novembru 2020. godine, u odnosu na oktobar 2020. godine, u proseku su povećane za 1,9%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda, u odnosu na prethodni mesec, najveći uticaj na rast cena zabeležen je u grupama: Žita (3,4%), Industrijsko bilje (2,2%) i Voće (11,1%).

Cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva u periodu januar-novembar 2020. godine, u odnosu na isti period 2019. godine, u proseku su povećane za 4,4%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda, u periodu januar-novembar 2020. godine u odnosu na isti period 2019. godine, najveći uticaj na rast cena zabeležen je u grupama: Industrijsko bilje (9,5%) i Voće (32,4%).