• A
  • A
  • A
shutterstock_525934054.jpg
11.01.2021. -
Navodnjavanje, 2020.


Za navodnjavanje je u 2020. godini ukupno zahvaćeno 69 113 hilj. m3 vode, što je za 2,1% više nego u prethodnoj godini. Najviše vode crpelo se iz vodotokova − 93,2%, dok su preostale količine zahvaćene iz podzemnih voda, jezera, akumulacija i iz vodovodne mreže.

Najzastupljeniji tip navodnjavanja bio je orošavanjem. Od ukupne navodnjavane površine, orošavanjem se navodnjavalo 92,5% površine, kapanjem 7,3% površine, a površinski se navodnjavalo svega 0,2% površine.

Tokom 2020. godine u Republici Srbiji navodnjavano je 52 441 ha poljoprivrednih površina, što je za 11,9% više nego u prethodnoj godini. Oranice i bašte (sa 91,7%) imaju najveći udeo u ukupno navodnjavanim površinama, a potom slede voćnjaci (sa 5%) i ostale poljoprivredne površine (sa udelom od 3,3%).

Istraživanjem o navodnjavanju obuhvaćeni su poslovni subjekti i zemljoradničke zadruge koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom i uslugama u poljoprivredi i/ili upravljaju sistemima za navodnjavanje.