• A
  • A
  • A
shutterstock_770042947.jpg
30.12.2020. -
Promet robe u trgovini na malo, novembar 2020. godine


Prema prethodnim rezultatima, promet robe u trgovini na malo u Republici Srbiji u novembru 2020. godine, u odnosu na novembar 2019. godine, veći je u tekućim cenama za 0,5%, a u stalnim cenama za 1,1%.

Ukoliko se uporede prvih jedanaest meseci 2020. godine sa istim periodom 2019. godine, promet robe u trgovini na malo veći je u tekućim cenama za 4,4%, a u stalnim cenama za 4,8%.

Promet u trgovini na malo dobijen je na osnovu redovnog statističkog istraživanja „Mesečni izveštaj trgovine na malo“, realizovanog na uzorku, i na osnovu prijava PDV-a dobijenih od Poreske uprave.

Indeksi prometa robe u stalnim cenama (realni indeksi) dobijeni su deflacioniranjem indeksa u tekućim cenama (nominalni indeksi) odgovarajućim indeksima potrošačkih cena, iz kojih su isključeni: voda (iz komunalnih sistema), struja i motorna vozila, motocikli i delovi.

Sve objavljene indekse treba tretirati kao prethodne, što znači da može doći do izvesnih korekcija na osnovu ocenjenih rezultata iz redovnih statističkih istraživanja koja sprovodimo na većem broju jedinica u uzorku.