• A
  • A
  • A
ARS treci kv 2020.jpg
30.11.2020. -
Kretanja na tržištu rada u trećem kvartalu 2020.


Prema podacima Ankete o radnoj snazi u trećem kvartalu 2020. godine broj zaposlenih iznosio je 2 936 600, a broj nezaposlenih 292 000. Stopa zaposlenosti za dati period iznosi 49,9%, a stopa nezaposlenosti 9,0%.

U poređenju sa istim periodom prethodne godine, u trećem kvartalu 2020. godine broj nezaposlenih manji je za 16 300 (-5,3%), dok je ukupan broj zaposlenih neznatno smanjen, za 2 100    (-0,1%).U okviru ukupne zaposlenosti došlo je do smanjenja neformalne zaposlenosti (za 42 900) i povećanja formalne zaposlenosti (za 40 700).

U odnosu na drugi kvartal 2020. godine, zaposlenost je u trećem kvartalu veća za 92 400, nezaposlenost za 69 200, dok je neaktivnost smanjena  za 169 100. Stopa neaktivnosti smanjena za 2,8 p. p. međukvartalno i u trećem kvartalu 2020. godine iznosila je 45,2%. U istom periodu, stopa nezaposlenosti povećana je za 1,8 p. p. i iznosila je 9%, a stopa zaposlenosti povećana je za           1,6 p. p. i u trećem kvartalu 2020. godine dostigla je nivo od 49,9%.

Dodatnim indikatorima preporučenim od strane Evropske statističke organizacije – Evrostata mogu bolje da se prate kretanja na tržištu rada pogođenog pandemijom. Dodatni indikatori odnose se na ukupan zastoj na tržištu rada (total labour market slack), odsustvo s posla, rad od kuće i izvršene časove rada.  

Zastoj na tržištu rada (labour market slack) predstavlja učešće 1) nezaposlenih; 2) zaposlenih koji rade kraće od punog radnog vremena a  želeli bi da rade više; 3) onih koji traže posao ali ne mogu da rade i 4) onih koji mogu da rade, ali ne traže posao, u proširenoj radnoj snazi, pri čemu se pod proširenom radnom snagom podrazumevaju svi zaposleni, nezaposleni i potencijalna radna snaga (oni koji mogu da rade ali ne traže posao i oni koji traže posao ali ne mogu odmah da počnu da rade).

Zastoj na tržištu rada u trećem kvartalu 2020. godine iznosi 18,7% i, u odnosu na isti period prošle godine, manji je za 0,1 p. p., a u odnosu na drugi kvartal 2020. manji je za 1,2 p. p., što sugeriše da je tzv. nezadovoljena potreba za zaposlenjem vraćena na nivo pre krize izazvane pandemijom.

Odsustvo  sa posla meri se učešćem zaposlenih koji su odsutni sa posla u ukupnom broju zaposlenih. U trećem kvartalu 2020. godine s posla je odsustvovalo 6,2% zaposlenih, što je za 5,2 p. p. manje u odnosu na drugi kvartal 2020. godine, a za čak 2,8 p. p. manje u odnosu na isti period prošle godine.

Rad od kuće, meren učešćem broja zaposlenih koji su radili od kuće u ukupnom broju zaposlenih, u trećem kvartalu 2020. godine iznosio je 9,3%, što je za 2,8 p. p. manje u odnosu na drugi kvartal 2020, a za  1,9 p. p. više u odnosu na isti period prošle godine.

Prosečni nedeljni izvršeni časovi rada na glavnom poslu po zaposlenom u trećem kvartalu 2020. godine iznosili su 39,9, što predstavlja povećanje od 10,2% u odnosu na prošli kvartal i povećanje od 2,6% u odnosu na isti kvartal 2019. godine.