• A
  • A
  • A
shutterstock_712076680.jpg
20.11.2020. -
Troškovi za zaštitu životne sredine, 2019.


Ukupni troškovi za zaštitu životne sredine u 2019. godini iznosili su 42 367,8 mil. RSD, što je za 10,7% više nego prethodne godine. U strukturi ukupnih troškova za zaštitu životne sredine učešće investicija za zaštitu životne sredine iznosilo je 27,4%, dok su tekući izdaci imali učešće od 72,6%.

Najveći udeo u strukturi investicija za zaštitu životne sredine u 2019. godini bio je za upravljanje otpadom i iznosio je 37,0% (4 292,2 mil. RSD).

Tekući izdaci za zaštitu životne sredine u 2019. godini iznosili su 30 761,5 mil. RSD, odnosno 67,5 mil. RSD manje nego u prethodnoj godini.

Najveći udeo u strukturi tekućih izdataka za zaštitu životne sredine u 2019. godini bio je za upravljanje otpadom ‒ 71,6% (22 015,2 mil. RSD).

U strukturi investicija za zaštitu životne sredine u sektorima industrije1) udeo za prevenciju zagađenja životne sredine iznosio je 13,7% (820,6 mil. RSD), dok su investicije za tretman nastalog zagađenja iznosile 86,3% (5 149,1 mil. RSD).

U 2019. godini, učešće troškova za zaštitu životne sredine u bruto domaćem proizvodu iznosilo je 0,8%.