• A
  • A
  • A
Monetarni računi životne sredine

Monetarni računi životne sredine sadrže podatke o porezima u oblasti životne sredine prema kategorijama poreza i podatke o troškovima za zaštitu životne sredine prema aktivnostima zaštite.

 

 

Vesti
Vidi sve
17. septembar 2021. Račun naknada u oblasti životne sredine, 2019.

U 2019. godini, prihodi od naknada u oblasti životne sredine iznosili su 223 716,2 mil. dinara, što je za 5,6% više nego prethodne godine. Najveće učešće u strukturi prihoda imale su kategorije energetski porezi i porezi iz oblasti saobraćaja, 85,9% odnosno 7,1%, dok su naknade za zagađenje i naknade za korišćenje resursa učestvovale sa 5,6% odnosno sa 1,5%, respektivno.

Оpširnije