• A
  • A
  • A
Monetarni računi životne sredine

Monetarni računi životne sredine sadrže podatke o porezima u oblasti životne sredine prema kategorijama poreza i podatke o troškovima za zaštitu životne sredine prema aktivnostima zaštite.

 

 

Vesti
Vidi sve
18. novembar 2021. Troškovi za zaštitu životne sredine, 2020.

Ukupni troškovi za zaštitu životne sredine u 2020. godini iznosili su 46 698,1 mil. RSD, što je za 10,2% više nego prethodne godine. U strukturi ukupnih troškova za zaštitu životne sredine učešće investicija za zaštitu životne sredine iznosilo je 39,6%, dok su tekući izdaci imali učešće od 60,4%.

Оpširnije