• A
  • A
  • A
Monetarni računi životne sredine

Monetarni računi životne sredine sadrže podatke o porezima u oblasti životne sredine prema kategorijama poreza i podatke o troškovima za zaštitu životne sredine prema aktivnostima zaštite.

 

 

Vesti
Vidi sve
shutterstock_57257086.jpg
20.09.2019. - Porezi u oblasti životne sredine, 2017.

Vrednost prihoda od poreza u oblasti životne sredine je 2,7 puta povećana u 2017. u odnosu na 2008. godinu. Prosečan godišnji rast prihoda od poreza u oblasti životne sredine u periodu 2008–2017. godine iznosio je 11,5%.
U 2017. godini, prihodi od poreza u oblasti životne sredine iznosili su 195 906,2 mil. RSD, što je za 5,0% više nego prethodne godine. Najveće učešće u strukturi prihoda imale su kategorije energetski porezi i porezi iz oblasti saobraćaja, 85,6% odnosno 7,1%, dok su porezi na zagađenje i porezi na korišćenje resursa učestvovali sa 5,6% odnosno 1,7%, respektivno.

Оpširnije