• A
  • A
  • A
Monetarni računi životne sredine

Monetarni računi životne sredine sadrže podatke o porezima u oblasti životne sredine prema kategorijama poreza i podatke o troškovima za zaštitu životne sredine prema aktivnostima zaštite.

 

 

Vesti
Vidi sve
15. april 2022. Račun naknada u oblasti životne sredine, 2020.

U 2020. godini, prihodi od naknada u oblasti životne sredine iznosili su 217 890,6 mil. dinara, što je za 2,6% manje nego prethodne godine. Najveće učešće u strukturi prihoda imale su kategorije energetske naknade i naknade u oblasti saobraćaja, 87,0% odnosno 7,5%, dok su naknade za zagađenje i naknade za korišćenje resursa učestvovale sa 4,2% odnosno sa 1,4%, respektivno.

Оpširnije