• A
  • A
  • A
Monetarni računi životne sredine

Monetarni računi životne sredine sadrže podatke o porezima u oblasti životne sredine prema kategorijama poreza i podatke o troškovima za zaštitu životne sredine prema aktivnostima zaštite.

 

 

Vesti
Vidi sve
07. april 2023. Račun naknada u oblasti životne sredine, 2021

U 2021. godini, prihodi od naknada u oblasti životne sredine iznosili su 243 932,6 mil. dinara, što je za 12% više nego prethodne godine. Najveće učešće u strukturi prihoda imale su kategorije energetske naknade sa 87,4% i naknade u oblasti saobraćaja sa 6,9%, dok su naknade za zagađenje i naknade za korišćenje resursa učestvovale sa 4,2% odnosno sa 1,5%, respektivno.

Оpširnije