• A
  • A
  • A
shutterstock_102263728.jpg
16.11.2020. -
Indeksi cena reprodukcionog materijala, sredstava rada i usluga u poljoprivredi, III kvartal 2020.


Cene reprodukcionog materijala, sredstava rada i usluga u poljoprivredi u III kvartalu 2020. godine,u odnosu na isti kvartal 2019. godine, povećane su za 1,9%.

Posmatrano po grupama proizvoda u III kvartalu 2020. godine, u odnosu na isti kvartal 2019. godine, najveći uticaj na rast cena zabeležen je u grupi Hrana za životinje (12,5%).

Cene reprodukcionog materijala, sredstava rada i usluga u poljoprivredi u III kvartalu 2020. godine, u odnosu na II kvartal 2020. godine, u proseku su povećane za 0,4%.

Posmatrano po grupama proizvoda u III kvartalu 2020. godine, u odnosu na prethodni kvartal, najveći uticaj na rast cena zabeležen je u grupama: Hrana za životinje (2,0%), Seme (3,7%) i Energenti (2,3%).