• A
  • A
  • A
shopping-cart-2369143__480[1].jpg
12.11.2020. -
Indeksi potrošačkih cena, oktobar 2020.


Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u oktobru 2020. godine, u odnosu na septembar 2020. godine, u proseku su zabeležile rast od 0,1%. Potrošačke cene u oktobru 2020. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 1,8%, dok su u poređenju sa decembrom 2019. godine povećane u proseku za 1,1%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u oktobru 2020. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama Odeća i obuća (2,2%), Komunikacije (0,6%), Restorani i hoteli (0,4%), Rekreacija i kultura i Zdravstvo (za po 0,3%) i Obrazovanje (0,2%). Pad cena zabeležen je u grupama Transport (-0,4%) i Hrana i bezalkoholna pića (-0,1%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.