• A
  • A
  • A
shutterstock_715627375.jpg
12.11.2020. -
Indeksi cena proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva, septembar 2020.


Cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva u septembru 2020. godine, u odnosu na isti mesec 2019. godine, povećane su za 8,1%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda, u odnosu na isti mesec prethodne godine, najveći uticaj na rast cena zabeležen je u grupama: Industrijsko bilje (12,5%), Žita (6,9%) i Voće (19,3%).

Cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva u septembru 2020. godine, u odnosu na avgust 2020. godine, u proseku su smanjene za 1,9%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda, u odnosu na prethodni mesec, najveći uticaj na pad cena zabeležen je u grupama: Žita (-4,5%), Stoka i živina (-1,8%), Industrijsko bilje (-1,7%) i Voće (-10,8%).

Cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva u periodu januar-septembar 2020. godine, u odnosu na isti period 2019. godine, u proseku su povećane za 3,1%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda, u periodu januar-septembar 2020. godine u odnosu na isti period 2019. godine, najveći uticaj na rast cena zabeležen je u grupama: Industrijsko bilje (8,3%) i Voće (32,7%).