• A
  • A
  • A
highway-3392100_960_720.jpg
29.09.2020. -
Ukupan prevoz putnika i robe, I polugodište 2020.


Broj prevezenih putnika u prvih šest meseci 2020. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, manji je za 43,0%, pri čemu je prevoz putnika u unutrašnjem saobraćaju manji za 42,1% a u međunarodnom za 56,4%. U vazdušnom saobraćaju došlo je do pada od 57,3%, dok je prevoz u drumskom saobraćaju manji za 42,3%. Prevoz putnika u železničkom saobraćaju opao je za 45,3%. Obim rada, iskazan u pkm, manji je za 45,9%. Količina robe prevezene u prvom polugodištu 2020. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, beleži rast od 1,2%. U istom periodu, obim rada, iskazan u tkm, manji je za 2,1%. Vazdušni, rečni i železnički saobraćaj beleže pad u količini prevezene robe, dok cevovodni i drumski saobraćaj beleže rast. Porast u količini prevezene robe u drumskom saobraćaju je usled činjenice da je povećan obuhvat posmatranih izveštajnih jedinica.

Prevoz putnika u drumskom saobraćaju je manji nego u prvom polugodištu prošle godine, uz pad obima rada od 40%. Prevoz robe drumskim saobraćajem porastao je za 6,2%, a obim rada, iskazan u tkm, manji je za 0,1% u odnosu na isti period prethodne godine.

Vazdušni saobraćaj beleži pad kad je reč o prevozu putnika. Broj prevezenih putnika u vazdušnom saobraćaju manji je za 57,3%, a ostvareni putnički kilometri manji su za 56,6%. Prevoz robe iskazuje pad u količinama prevezene robe od 29,8%, a u obimu rada, posmatrano u tkm, zabeležen je rast od 1%.

Pad broja prevezenih putnika u železničkom saobraćaju u prvom polugodištu 2020. iznosi 45,3%. Zapaža se pad u broju prevezenih putnika u unutrašnjem saobraćaju od 44,0%, dok u međunarodnom saobraćaju pad iznosi 74,7%. U istom periodu, prevoz robe beleži pad od 7,6%. Obim rada, iskazan u tkm, opada za 3,3% u poređenju sa istim periodom prošle godine.

Saobraćaj unutrašnjim plovnim putevima beleži pad u količini prevezene robe od 15,7%, a obim rada, iskazan u tkm, umanjen je za 29,3%.

Transport nafte cevovodima porastao je za 24,6% u količini prevezene nafte, a u ostvarenim tkm raste za 31,3%. Transport prirodnog gasa manji je za 2,9%, uz istovremeni pad obima rada od 6,7%.

Granični promet drumskih putničkih vozila u prvom polugodištu 2020. godine, u ulazu, manji je za 45,7% u odnosu na isti period 2019. godine. Zapaža se pad broja vozila domaćih registracija od 49,5%. Od ukupnog broja vozila sa stranom registracijom koja su ušla u našu zemlju najviše čine vozila sa registracijom Nemačke i Mađarske.

Klasične poštanske usluge u prvom polugodištu 2020. godine su opale u odnosu na isti period 2019. godine. Kod pismonosnih pošiljki beleži se pad od 4,5%, a kod paketskih pošiljki beleži se pad u odnosu na isti period prošle godine od 35,3%. Usluge platnog prometa beleže pad od 23,9%.

U fiksnoj telefoniji zapaža se rast od 4,7%, a u mobilnoj rast od 16,7%.

Ukupan broj zaposlenih u saobraćaju veći je za 0,3% u poređenju sa istim periodom prethodne godine. Međutim, treba imati u vidu činjenicu da je to delimično, i zbog povećanja broja posmatranih izveštajnih jedinica.