• A
  • A
  • A
hands_love_hand.jpg
25.09.2020. -
Živorođeni i umrli, januar-avgust 2020.


U ovom saopštenju prikazani su prethodni rezultati o živorođenim i umrlim nakon upisa činjenice rođenja i smrti u matične knjige rođenih i umrlih. Podaci su prikazani prema mesecu registracije, tj. mesecu upisa u matične knjige rođenih i umrlih u 2019. i 2020. godini.

U Republici Srbiji, u periodu januar-avgust 2020. godine, broj živorođenih je iznosio 40 559. U odnosu na isti period prethodne godine, kada je ukupan broj živorođenih iznosio 41 547, beleži se pad od 988 odnosno za 2,4%.

Broj umrlih u Republici Srbiji u periodu januar-avgust 2020. godine iznosio je 70 322 i, u odnosu na isti period prethodne godine, kada je broj umrlih bio 68 251, beleži se rast od 2 071 ili za 3,0%.