• A
  • A
  • A
shutterstock_143315812.jpg
22.09.2020. -
Upotreba IKT-a pojedinci, 2020.

U Republici Srbiji preko 3 200 000 lica koristi računar svakog ili skoro svakog dana u 2020. godini. 37% internet populacije u 2020. godini koristi usluge e-uprave.
U poslednja 3 meseca 36,1% korisnika interneta je kupovalo/poručivalo robu ili usluge putem interneta.