• A
  • A
  • A
shopping-cart-2369143__480[1].jpg
11.09.2020. -
Indeksi potrošačkih cena, avgust 2020.

Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u avgustu 2020. godine, u odnosu na jul 2020. godine, u proseku su zabeležile pad od 0,1%. Potrošačke cene u avgustu 2020. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 1,9%, dok su u poređenju sa decembrom 2019. godine povećane u proseku za 1,5%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u avgustu 2020. godine, u odnosu na prethodni mesec, pad cena je zabeležen u grupama Hrana i bezalkoholna pića (-1,4%), Odeća i obuća (-1,0%) i Komunikacije (-0,3%). Rast cena zabeležen je u grupama Rekreacija i kultura (3,3%), Transport (1,1%), Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (0,3%), u grupama Alkoholna pića i duvan, Zdravstvo i Obrazovanje (za po 0,2%). Rast cena je zabeležen i u grupi Restorani i hoteli (0,1%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.