• A
  • A
  • A
PitanjeARS.jpg
08.09.2020. -
Kako se računa stopa nezaposlenosti?


Povodom polemika koje se u javnosti vode na temu uzroka pada stope nezaposlenosti u Republici Srbiji u drugom kvartalu 2020. godine,  stručnjaci Republičkog zavoda za statistiku smatraju da je neophodno dati dodatno objašnjenje formule za izračunavanje stope nezaposlenosti.

Stopa nezaposlenosti predstavlja udeo nezaposlenih u kontingentu radne snage, tj. aktivnog stanovništva (zaposleni + nezaposleni).

 

 

Prema matematičkoj definiciji stope nezaposlenosti, do smanjenja količnika, tj. stope nezaposlenosti, može doći pri povećanju imenioca, tj. broja aktivnog stanovništva, i pri smanjenju brojioca, tj. broja nezaposlenog stanovništva.

Stopa nezaposlenosti je u drugom kvartalu 2020. opala na 7,3% a do ove promene je došlo zahvaljujući smanjenju broja nezaposlenih lica. Dakle, pad stope nezaposlenosti nije posledica smanjenja kontingenta radne snage jer je obim radne snage, kao imenilac, obrnuto proporcionalan stopi nezaposlenosti, kao količniku u gore navedenoj formuli.  

Treba imati u vidu da je u okviru tri glavna kontingenta stanovništva (zaposleni, nezaposleni i neaktivni) na međugodišnjem i međukvartalnom nivou došlo do prelivanja iz jedne kategorije u drugu – neka nezaposlena ili neaktivna lica došla su do zaposlenja dok su, istovremeno, neka neformalno zaposlena ili nezaposlena lica postala neaktivna.