• A
  • A
  • A
hands_love_hand.jpg
25.08.2020. -
Živorođeni i umrli, januar-jul 2020.


U ovom saopštenju prikazani su prethodni rezultati o živorođenim i umrlim nakon upisa činjenice rođenja i smrti u matične knjige rođenih i umrlih. Podaci su prikazani prema mesecu registracije, tj. mesecu upisa u matične knjige rođenih i umrlih u 2019. i 2020. godini.

U Republici Srbiji, u periodu januar-jul 2020. godine, broj živorođenih je iznosio 35 210. U odnosu na isti period prethodne godine, kada je ukupan broj živorođenih iznosio 35 836, beleži se pad od 626 odnosno za 1,7%.

Broj umrlih u Republici Srbiji u periodu januar-jul 2020. godine iznosio je 61 592 i, u odnosu na isti period prethodne godine, kada je broj umrlih bio 60 631, beleži se rast od 961 ili za 1,6%.